Kalendar treninga


Wed
17

Centar “Format” otvorio svoja vrata studentima Arhitektonskog fakulteta

Suradnja sa obrazovnim institucijama

Novoosnovani centar za specijalističke edukacije u industriji namještaja “Format” otvorio svoja vrata studentima Arhitektonskog fakulteta

Nedostatak prakse u formalnom obrazovanju jedna od najvećih prepreka za uspjeh budućih arhitekata!

Studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa profesorima sa Katedre za arhitektonsko projektovanje, predmeta Enterijer i dizajn, posjetili su centar za specijalističke edukacije “Format”, koji osnovala kompanija Ećo uz podršku programa Prilika Plus. Na ovaj način centar Format zajedno sa Arhitektonskim fakultetom želio je predstaviti studentima kako izgleda proces proizvodnje namještaja, od ideje do finalnog proizvoda, te pružiti uvid u to šta poslodavci očekuju od budućih enterijerista. Studenti su imali priliku upoznati se sa veoma važnim komponentama poslovanja o kojima nemaju priliku učiti na fakultetu kao što su: očekivanja kupaca, organizaciona strukutra proizvodnje, stanje na tržištu, mogućnosti izvoza i slično. Na licu mjesta vidjeli su savremene mašine i materijale koji se koriste u proizvodnji namještaja.

Na ovaj način pokušava se riješiti jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju mladi arhitekti enterijeristi a to je nedostatak prakse tokom formalnog školovanja,. Studenti ističu da njihovi profesori rade dosta toga kako bi im pored teorijskog obezbijedili i učenje kroz praksu, te  upoznali ih sa pravim izazovima koji ih čekaju na tržištu. Međutim, to nije sistematski riješeno i sve zavisi od individualnih napora samih profesora.

Centar Format namjerava ojačati saradnju između fakulteta i privrede kako bi studente bolje pripremio za budući rad, a poseban fokus su im  Arhitektonski fakultet te Akademija likovnih umjetnosti odnosno Odsjek za produkt dizajn.

Profesor Erdin Salihović sa Arhitektonskog fakulteta rekao je da ovo predstavlja pionirski korak u rješavanju najvećeg nedostatka formalnog obrazovanja a to je nepostojanje veze između teorijskog obrazovanja i praktičnog rada.

“Studenti danas imaju priliku vidjeti kako izgleda proizvodnja namještaja od ideje do finalnog proizvoda. Posjete fabrici su pored teoretskih predavanja veoma važne. Na našem predmetu mi pokušavamo uvijek napraviti vezu između teorije i praktičnog rada i već smo imali slične inicijative.  Naši studenti su bili uključeni u izradu prototipova od koji su neki čak otišli u produkciju”, rekao je Salihović.

Galerija slika sa događaja

Poznato je da je Arhitektonski fakultet veoma zahtijevan u pogledu angažmana studenata, a da je struka generalno potcijenjena na tržištu što nam je potvrdio i profesor Salihović. Zato je ovakav napor kompanije Ećo i centra Format udružen sa naporima profesora zaista veliki korak da se struka podigne na onaj nivo koji zaslužuje.

Ciljevi Formata su između ostalog omogućiti studentima i svima ostalima koji budu pohađali njihove programe:

  • Lakši pronalazak i rast zaposlenja
  • Specijalizaciju za ona radna mjesta koja su u skladu sa potrebama tržišta
  • Bolju poziciju i veću konkurentnost kroz osobni rast i razvoj.

Osnovna uloga centra u obrazovanju budućih arhitekata jeste nadogradnja znanja i kompetencija kroz neformalno obrazovanje i praktičnu nastavu.

Programe koji centar namjerava ponuditi budućim korisnicima su obuke za: CNC programere, CNC operatere, tapetare, lakirere, krojače, stolare, arhitekte i dizajnere namještaja. Svi programi su bazirani na profilu radnog mjesta u postojećim proizvodnim procesima, savremenim zahtjevima za znanjima, vještinama i potrebama kad je u pitanju korištenje profesionalne opreme. Centar Format podržava program Prilika Plus koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju.

O samoj posjeti studenata, koordinatorica centra Narcisa Bašić-Gaković je rekla: “Današnji event predstavlja početak jedne dugoročne suradnje između centra Format i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Program je osmišljen s ciljem predstavljanja svih faza tehnološkog procesa izrade namještaja koji slijede nakon dizajnerskih skica i nacrta. Na ovaj način su studenti, naši budući enterijeristi, imali mogućnost da se upoznaju sa svim izazovima kada govorimo o primjeni znanja jednog arhitekte-dizajnera, te da shvate kompleksnost tog poziva. Pored formalnog obrazovanja kojim stiču kvalifikacije, centar Format će kroz ovu suradnju pružati praktična znanja, upoznavati ih sa savremenim materijalima u enterijeru, tehnološkim dostignućima i omogućiti sticanje lijepih vještina i kompetencija, a sve u cilju lakšeg pronalaska zaposlenja nakon završenog školovanja.”

Nermina Zagora, viši asistent na predmetu Enterijeri i dizajn rekla nam je da je ovakav vid saradnje veoma važan jer će pomoći studentima da se zainteresuju za dizajn namještaja. Drugi korak koji namjeravaju napraviti sa studentima jeste izrada prototipova od kojih će najbolji dobiti priliku da se izrade u kompaniji  Ećo, a sami studenti će moći pratiti cijeli proizvodni proces. Dodala je da je jako bitno da motivišemo studente i angažiramo ih jer oni nisu u poptunosti svjesni svih izazova koji stoje pred njihovom strukom.

Na osnovu interesa koji su studenti pokazali i njihovog angažmana na samom događaju, možemo zaključiti da je  centar Format na putu da zajedničkim naporima sa fakultetima riješi najveći problem koji stoji pred formalnim obrazovanjem a to je nedostatak prakse i nepovezanost sa privredom. Današnji student a budući arhitekti će moći koristiti sve prednosti koje im ovaj centar pruža za unapređenje znanja i vještina i lični razvoj kako bi nakon završetka fakulteta dobili ono mjesto na tržištu rada koje su zaslužili.

 

Za više informacija molimo vas posjetite:

www.format.ba

 

Kontakt osoba:

Narcisa Bašić-Gaković

+387 61 201 171

narcisa@format.ba