Kalendar treninga


Oprema i resursi

Naši resursi, oprema, sale

Centar za specijalističke edukacije Format se nalazi u objektu Space i raspolaže sa dvije klimatizirane radne prostorije.

Konferencijska sala je kapaciteta do 60 sjedećih mjesta. Centar je opremljen najmodernijom računarskom i mrežnom opremom.

Kancelarija je namjenjena za organizacijsku i logističku potporu.