Kalendar treninga


Thu
01

Završen 3.ciklus obuke za stolara montažera i zaposleno pet osoba u Ećo Company

Nova zapošljavanja u Ećo Company

Dana 21.11.2016 godine u Centru Format i fabrici namještaja Ećo Company je održano polaganje stručne obuke za stolara montažera.

Ukupno šest  nezaposlenih osoba je nakon završene obuke pristupilo polaganju, od čega je pet osoba zadovoljilo prijem u radni odnos u Ećo Company.

Jedan od uposlenika nam je rekao kako je sretan što je dobio mogućnost prekvalifikacije i zaposlenja, jer u svom pozivu već dugo nije mogao naći posao. Istakao je da je naučio zanat koji će mu pomoći da riješi egzistenciju svojoj porodici.

Obuka je implementirana od strane Centra Format u trajanju od 100 sati. Treneri obuke su stručnjaci sa preko 10 godina iskustva u proizvodnji na rukovodećim pozicijama.

Suad Ećo, direktor firme „Ećo Company“,  izrazio je svoje veliko zadovoljstvo po pitanju upošljavanja osoba koje su nakon obuke pokazale da su osposobljene i spremne za rad u proizvodnji. Ećo Company konstantno ulaže u ljudske potencijale, kako u edukaciju novih uposlenika, tako i u usavršavanje postojećih. Stolari montažeri su jako traženi na tržištu rada i teško je doći do kvalitetnog kadra. "Princip zapošljavanja kroz stručno obučavanje je dobar model koji pomaže pojedincu da se prekvalifikuje u zanimanje traženo na tržištu, a s druge strane poslodavcu da dobije radnika spremnog da od prvog dana profesionalno izvršava svoje radne zadatke."-dodao je.

Ećo Company zajedno sa Centrom Format i dalje razvija specijalističke edukacije koje su u skladu sa potrebama tržišta rada.