Kalendar treninga


Thu
27

NAPREDNA OBUKA ZA LEKIRERE U DRVNOJ INDUSTRIJI

Profesionalno usavršavanje za lakirere u Megadrvo-Bijeljina

Dana 19.06.2017. godine, započelo je izvođenje In House napredne obuke za lakirere, u firmi MEGA DRVO u Bijeljini,firmi sa dugogodišnjom tradicijom, čija je osnovna djelatnost prerada drveta (organizirano za uposlinike navedene firme). Obuka se implementira od strane Centra Format u trajanju od 60 sati.

Teorijska i praktična nastava kako je već gore navedeno, započela je 19.06. i vršit će se do 22.06.2017. godine; (prvi dio).

Kako je naveo gospodin Milenko Stevanović, pomoćnik direktora za logistiku firme MEGA DRVO, takav vid obuke smatra kao veliku prednost kod ove vrste osposobljavanja.

Nastava se izvodi prema planu i programu koji je prilagođen polaznicima i uslovima u kojima rade na svojim radnim mjestima.Nastava podrazumijeva 20% teorijskog dijela i 80% praktičnog dijela.

Izvođenje In House napredne obuke za lakirere,(uposlenike) od ukupno 60 sati nastave, od čega je (20 sati teorijskog dijela i 40 sati praktične nastave).

Trener obuke je profesor/stručnjak Melčija Mulaosmanović-Kupus sa iskustvom od preko 30 godina.

Uz pomoć i podršku našeg trenera, polaznici će osim teorijskog i praktičnog dijela razvijati sposobnosti odgovornosti, samodiscipline, kreativnosti, samokontrole i drugih vještina. Sam cilj nastavnog časa je da se polaznik upozna sa osnovnim zadacima površinske obrade, da se upozna sa radnim uslovima  u kojima se drvo površinski obrađuje, kao i da sazna kako zaštititi sebe i okolinu u toku rada te koje mjere zaštite poduzeti, istakla je naša trenerica, te je i dodala da je rukovodstvo Megadrva izuzetno ozbiljno pristupilo i prihvatilo svaki prijedlog i sugestiju.

Kako su naveli iz MEGA DRVO firme, trener/predavač je pristupio veoma profesionalno. Ostavlja dojam na polaznike da se radi o osobi sa dugogodišnjim iskustvom. Odgovara na sva postavljena pitanja i daje sugestije za unaprijeđenje postupka rada.

Opći utisak je da se radi o veoma korisnom i kvalitetnom programu.

Pravi efekti treba da se osjete nakon kompletne obuke.

Drugi dio nastave/obuke, realiziran je je u periodu od 17. do 20.07.2017. godine, (tj. praktični dio nastave).

Time je obuka upsješno okončana uz polaganje teoretskog i praktičnog dijela.

Nakon polaganja polaznici dobivaju Certifikate o osposobljenosti za lekirere.