Kalendar treninga


Thu
02

Početak Modula: Proizvodni menadžment i planiranje u drvnoj industriji

U Sarajevu je počeo Modul C u sklopu LSDT edukacije

Dana 01.02.2017 godine u Sarajevu je počeo treći po redu, Modul C u okviru Naprednih studija: Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta", kojeg implementira Univerzitet primjenjenih nauka u Bernu iz Švicarske. Tema ovog modula je "Proizvodni menadžment i planiranje", gdje polaznici imaju priliku da se upoznaju sa upravljanjem i osiguranjem kvaliteta, procesom certifikacije u drvnoj industriji, upravljanjem okoliša, mapiranjem toka vrijednosti, LEAN sistemom i alatima.

Polaznici obuke su predstavnici top i srednjeg menadžmenta regionalnih kompanija poput Ećo Company, Prevent Interior, Standard Prnjavor, Standard Furniture Srbija, Nirbo, Milinkovic, Daccomet, Imako, Normativ, kao i treneri i profesori koji žele da unaprijede svoja znanja i ažuriraju nastavne materijale prema evropskim standardima. Polaznici obuke su iznijeli da imaju svi slične probleme u svojim kompanijama kada je u pitanju kontrola kvaliteta, motivacija radnika, poboljšanje proizvodnih procesa i da očekuju od ove obuke da će dobiti odgovore koje će već nakon obuke moći primjeniti u svojim kompanijama.

Glavni predavač je američki profesor Urs Buehlmann koji ima preko 20 godina internacionalnog iskustva na polju drvne industrije, a osim njega ove godine su se pridružili i lokalni predavači Zoran Vuković i Ismar Alagić koji su prošle godine prošli ovu obuku i odabrani od strane švicarskih profesora da budu asistenti predavači u narednim godinama.


LSDT Projekat podrazumijeva tri ciklusa nastave. Svake godine, dio nastave se odvija u Bosni i Hercegovini, a dio u Švicarskoj. Na kraju programa se dobiva Certifikat Naprednih studija za razvoj liderstva i stručnih vještina u drvnoj industriji, kojeg izdaje Univerzitet primjenjenih nauka u Bernu, Švicarska.
Održivost projekta se ogleda u tome da se svake godine osposobe po 4 buduća predavača, koji u konačnici nakon završetka projekta, treba da preuzmu vođenje nastave po švicarskom modelu.

Sljedeći Modul pod nazivom „Logistika i proces optimizacije“ se održava od 07.03. do 10.03.2017 godine u Banja Luci, a posljednji „Istraživanje i razvoj, nove tehnološke mogućnosti“ se održava krajem maja u Švicarskoj.

Obuka je sastavni dio Programa „Prilika Plus“, podržanog od strane Švicarske konfederacije preko Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Program implementira Centar za razvoj i saradnju Univerziteta primjenjenih nauka u Bernu, Švicarska u saradnji sa trening centrom „Format“, BiH.